Privacy policy – Dordtse Computerhandel B.V. – mei 2018

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Dordtse Computerhandel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Waarom we gegevens nodig hebben
De Dordtse Computerhandel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren
De Dordtse Computerhandel B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
De Dordtse Computerhandel B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Dordtse Computerhandel B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf schriftelijk doen, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar verkoop@dch.nl . Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het Burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
De Dordtse Computerhandel B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: Website: www.dch.nl Telefoonnummer: 078-6144777 Bedrijfsadres: Reeweg Oost 3-7, 3312CK DORDRECHT

Beveiliging
De Dordtse Computerhandel B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via verkoop@dch.nl.
De Dordtse Computerhandel B.V. heeft maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Datalek
De Dordtse Computerhandel B.V zal eventuele datalekken melden aan de opdrachtgever en vastleggen en documenteren. Een datalek, de gevolgen daarvan en de genomen maatregelen worden beschreven.

De Dordtse Computerhandel B.V behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.